Vastutustundlik laenamine

Vastutustundlik laenamine
mida peab teada?

https://www.just.ee/media/332/download
https://minuraha.ee/et/uudised/mida-tahendab-vastutustundlik-laenamine